Anders Härnbro har suttit i kommunstyrelsen i Finspång under två mandatperioder i styre och två år i opposition. När han fick tillfälle att byta till regionpolitik tog han chansen, det var dags att skapa en rotation i politiken.

– Det fanns många anledningar att byta som sammanföll. Regionpolitik har mer direktpåverkan än vad kommunpolitik har, det handlar om liv och död, bokstavligen, säger Anders Härnbro.

Han har precis dragit i land kajaken tillsammans med kollegan Hans Andersson. Nu ska de två gå tre kilometer genom Skärblacka för att lägga i kajakerna i Glan. Därifrån paddlar de norrut och hamnar slutligen i Finspång under kvällen. Under dagarna som gått har de stannat för att prata med människorna de mött.

Artikelbild

| Socialdemokraterna Anders Härnbro (regionråd) och Hans Andersson paddlar söderifrån och norrut genom Östergötland för att samtala med väljarna.

– Vi vill prata med folk om vården. Sverige har en världsledande specialistsjukvård och vi har haft en politik där det handlat mycket om sjukhus. Nu vill vi flytta vården närmare individen, säger Anders Härnbro.

Han ser också stora möjligheter i digitaliseringen, att de som är kroniskt sjuka inte alltid ska behöva åka in till sjukhuset exempelvis. De skulle kunna besöka vårdcentralen och träffa specialisten via digitala kanaler.

– Befolkningen är mogen för att hantera digitaliseringen. Vi måste dra nytta av teknikutvecklingen inom allt från administration till vården, säger Anders Härnbro.

Under paddelturen genom länet har han fått flera idéer på hur landsbygden kan utvecklas, framförallt inom besöksnäringen.

Artikelbild

| Socialdemokraterna Anders Härnbro (regionråd) och Hans Andersson paddlar söderifrån och norrut genom Östergötland för att samtala med väljarna.

– Det är ett pussel att hålla samman regionen. Framförallt nu när vi har paddlat genom länet har vi upptäckt hur många som faktiskt bor på landsbygden och hur viktigt vattnet en gång var för transporter, säger Anders Härnbro.

Under de senaste fyra dagars paddlande har de båda dragit på sig en del skavsår, både från flytväst och själva paddlarna. De påpekar att det visar hur viktigt det är med egenvård också. En av utmaningarna samhället står inför är att visa på vilka olika ingångar om finns till vården, och att akuten bara är till för de som är riktigt sjuka.

Artikelbild

| Socialdemokraterna Anders Härnbro (regionråd) och Hans Andersson paddlar söderifrån och norrut genom Östergötland för att samtala med väljarna.

– Framförallt måste vi visa på allt som vårdcentralen kan göra. Om du får en tid tre dagar senare, då är det en professionell person som har bedömt att du klarar dig själv så länge, säger Anders Härnbro.