Hällestad Hemtjänstpersonal ska ned hjälp av ny körteknik lära sig att spara bränsle. I hemtjänstbilarna har speciella dosor installerats. Dosorna piper varje gång föraren accelererar, kör för fort eller bromsar för hastigt. Reaktionen gör att föraren får en direktåterkoppling på körningen. Dosan kopplas till en webbläsare som ger statistik och information om tid och bränsleförbrukning. Förutom minskad klimatpåverkan ökar personalens säkerhet och förbättrar deras reseplanering.

– Tanken är att bli medveten om sin egen körstil och att det ska ge resultat på lång sikt. Vi tittar både på miljön och ekonomin. Andra kommuner har även minskat på dyra bilskador. Du ska undvika att gasa på, göra hårda inbromsningar och köra på tomgång, berättar Madeleine Andersson, enhetschef vid Betaren/Hällestad hemtjänst.

Kommentarer från personalen:

– Jag kör likadant i jobbet som privat, säger Sanna Möykky, undersköterska.

– Min körstil är nog inte annorlunda, uppger kollegan Frida Granath.

Satsningen finansieras av Energieffektiviseringsstödet (EES) via Energimyndigheten till slutet av 2014.

– Projektet är ett första försök att minska bränsleförbrukningen hos hemtjänsten. Eftersom körningen inte är den primära arbetsuppgiften inom hemtjänsten så glömmer man lätt att kolla på transporter från och till vårdtagare. Här finns det mycket pengar att spara. Särskilt när uppskattningsvis ungefär 80 procent av kommunens resor sker inom hemtjänsten, säger projektledaren Joakim Svensson, som även fungerar som energistrateg hos Finspångs kommun.

Fram till september genomförs en referensmätning av nio hemtjänstbilar. I höst utbildas 30 anställda i sparsam körning. Om projektet lyckas är målet att få fler hemtjänstenheter att installera dosor i bilarna och att nya körutbildningar hålls.