I september kommer arbetet att vara klart och gatan kommer att vara öppen för trafik under hela sommaren, men med vissa begräsningar där arbeten pågår.

Några hastighetsdämpande vägbulor kommer det inte att bli utan man kommer att genomföra andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder som ska göra det tydligare var man som cyklist eller gångtrafikant ska passera över gatan, berättar trafikstrateg Helena Wastesson.

Några sådana åtgärder är förbättrad belysning, markeringar i gatan var fotgängare, rullstolar, rullatorer och cyklister kan ta sig över. Helena Wastesson förklarar närmare:

– När en cyklist närmar sig en korsning kommer det att finnas vita markeringar i cykelbanan som är svagt upphöjda, så kallade rumble stripes. Det uppmärksammar cyklisten på att de närmar sig en passage så man tar det försiktigt. Även bilisterna kommer att märka en förändrad struktur i gatan före övergångsställen, som varnar att man bör sänka hastigheten.

Idag är vissa korsningar längs Östermalmsvägen rätt vida. De kommer att smalnas av för att ge dämpande effekt på hastigheten.

Totalt är det 14 platser som berörs, från korsningen vid Gronvägen fram till Siemensrondellen och Slottsvägen. Även Stora Allén och Kapellvägen berörs.

Kapellvägen kommer att få en cykelbana från Östermalmsvägen fram till cykelparkeringen vid Högalidsskolan.

– Vi har fått påpekanden om att många bilar kör för fort på Kapellvägen, säger Helena Wastesson, som tillsammans med Anders Svensson på mark och exploatering svarar för de säkerhetshöjande arbetena kring Östermalmsvägen.

Cykelbanan kommer att stjäla någon meter av Kapellvägen, vilket också får en hastighetsdämpande effekt.

Östermalmsvägen är en av de mest trafikerade gatorna i Finspång. Det ligger flera skolor utmed den och många pendlar med bil, cykel eller till fots till och från jobb och fritidsaktiviteter. Främsta syftet med projektet är att göra trafikmiljön säkrare för alla barn, vilket även kommer de vuxna till godo.

Några exakta kostnader för arbetet finns inte ännu. Åtgärderna finansieras gemensamt av Finspångs kommun och Trafikverket. Den totala budgeten ligger på 2,8 miljoner kronor varav kommunen har avsatt 1,4 miljoner kronor.

Helena Wastesson vädjar till bilisterna att visa hänsyn gentemot dem som arbetar inom vägarbetsområdena och om möjligt välja väg 51 som transportväg istället för Östermalmsvägen.