Siemens Industrial Turbomachinery AB bjöd på tisdagen in till invigning av Sveriges första och största verkstad för utveckling, tillverkning och reparation av metallkomponenter via additiv teknik, eller mera känt som 3D-printing. Precis som ett pappersdokument skrivs ut, är det här en metalldel som kommer ut.

Ett 50-tal personer från några östgötakommuner, näringsliv, teknikföretag med flera fanns med när landshövding Elisabeth Nilsson tillsammans med Siemens vd Hans Holmström och andra i Siemens ledning med ljusstav bröt en laserstråle.

Design, flexibilitet, snabbhet och miljö var de fyra främsta fördelar Hans Holmström såg med den nya tekniken. I sammanfattning beskrev han det så här.

Artikelbild

| Klippt. Modern bandklippning där en laserstråle klipps med en ljusstav. Från vänster Lisa Davies, styrelsemedlem Siemens AG, Thorbjörn Fors, affärsområdeschef för service av Industriella gasturbiner. landshövding Elisabeth Nilsson och vd Hans Holmström.

– Designern får obegränsade möjligheter. Det är bara drömmarna som kan sätta begränsningarna.

– Tillverkningen kan ske efter behov, utan stora volymer, förrådshållningen minskar.

– Tiden från idé till färdig produkt kan minskas från upp mot ett år till några månader.

– Energiförbrukningen blir 80 procent mindre och det går bara åt tio procent av materialet mot traditionell tillverkning. I stället för att skala av minst hälften av materialet vid tillverkning bygger vi upp detaljerna av metallpulver.

Artikelbild

| Siemens. Jenny Larfeldt visar två komponenter till en turbin. Den landshövding Elisabeth Nilsson håller är gjord på traditionellt sätt och den andra via 3D-utskrift, additiv teknik.

– Det här visar att Siemens även i fortsättningen ligger i framkant när det gäller att driva teknologin framåt, sade Hans Holmström.

Komponenterna Jonas Eriksson och Jenny Larfeldt visade var brännardetaljer till en turbin. Den traditionellt tillverkade bestod av 13 delar som svetsats samman. Den additivt tillverkade var en enda del med alla invändiga kanaler. Den tog det en vecka att tillverka, att ”skriva ut” med hjälp av metallpulver, den andra omkring ett par månader.

Visst är det lite science fiction, att man, enkelt uttryckt, häller metallpulver i en maskin och ut kommer en metallkomponent.

Det här har också gynnat utvecklingsarbetet, där man istället för att göra beräkningar vid datorn kan skriva ut en ny bit att prova med.

Men det handlar inte bara nytillverkning. Anders Persson och Pontus Johansson visade hur detaljer till turbinerna kan repareras med samma teknik. Medan de berättade stod några maskiner runt om och printade. Tidsvinsten här kan även den vara flera månader.

Medan andra företag fortfarande jobbar på prototypstadiet är den additiva tillverkningen verklighet i produktionen vid Siemens Industrial Turbomachinery AB.