I anmälan skriver föräldern, som inte bor på samman ort som den andra vårdnadshavaren och barnet, att hen inte fått någon information om skolans planer på skolbytet innan det genomfördes. Det är således bara den andra föräldern som undertecknat ansökan om byte av skola för deras gemensamma barn.

När barnet gått några veckor på den nya skolan, även den inom Finspångs kommun, skickade rektorn på den gamla skolan ut ett brev till den anmälande föräldern, att det gick bra för deras barn på den nya skolan. Rektorn bad samtidigt hen att underteckna ansökan efteråt, något som således fick föräldern att reagera och göra en anmälan till Skolinspektionen.

– Båda vårdnadshavarna ska ge sig medgivande vid skolbyte. Därför har vi nu lämnat ärendet vidare till skolhuvudmannen, Finspångs kommun, som senast den 6 mars ska redovisa till oss varför det, utifrån vad den ena föräldern beskriver, inte gått till som de ska, säger Hanna Kindén, beslutsfattare på Skolinspektionen.

Utbildningschef Kristina Lohman, Finspångs kommun, har inte själv sett ärendet.

– Så det jag kan svara är att vi ska titta på hur det har gått till och om det kan finns några andra former av medgivande, säger hon.

Hanna Kindén påpekar att den här typen av ärenden, som inte är helt ovanliga, ofta blir som en dragkamp mellan barnets bästa och det faktum att båda vårdnadshavarna måste ge sitt medgivande.

– Vårdnadshavarna är inte överens samtidigt har barnet rätt till sin skolgång och rätt att ha det bra i skolan, säger hon.