Hur kommuner ska betala pengar till fristående skolor och kommunala skolor är reglerat i skollagen.

– Det är bidrag som ska ges per elev och täcka kostnader för undervisning, måltider, lokalkostnader, administration, elevhälsa, läroverktyg med mera. Sedan finns det ett tilläggsbelopp för elever som behöver stöd, säger Maria Olausson.

I lagtexten står det att en fristående skola ska få samma ersättning som en kommunal skola, baserat på de grunder som beskrivits tidigare. I just det här fallet har den fristående skolan, CNG, fått en miljon kronor per år, som inte den kommunala skolan, Bergska, fått vara med och ta del av.

– Utöver de här bestämmelserna finns det inte några ytterligare bidrag som kommunen kan ge till en fristående skola. Skollagen är tydlig med att den fristående skolan ska ha ersättning på samma grunder som den kommunala skolan. Det handlar om en likabehandling, oftast för att se till att friskolorna får samma förutsättningar som de kommunala skolorna, förklarar Maria Olausson och fortsätter:

– Det handlar inte om att två skolor ska få exakt samma summa. Men utgångspunkten och grunderna för hur man beräknar bidragen ska vara på samma vis.

Vad händer om en kommun betalar ut bidrag till en friskola och bortser från att det ska ges på samma grunder som till en kommunal skola?

– Då kan det prövas mot skollagen för att se om kommunen har gjort rätt. Hade det varit en fristående skola som ansett sig missgynnad, så hade den överklagat till kommunen. I det här fallet blir det lite svårt att vägleda. Är det enskilda personer som tycker att ett fel har begåtts får man vända sig till kommunen och föra en dialog, men det går också att anmäla till justitieombudsmannen (JO) om man tycker att kommunen agerat fel. En kommun får inte missgynna den ena eller andra skolan, säger Maria Olausson.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) kan inte uttala sig i ärendet.

– Nej, kommunerna är vår uppdragsgivare och nu verkar kommunen i det här fallet ha rättat till sitt eventuella misstag, säger Dag Wahlund, pressekreterare vid SKL.

Inte heller Konkurrensverket vill lämna någon kommentar utan hänvisar till Skolverket.