Orsaken till ökningen, som totalt i länet uppgick till 88 procent, är de nya reglerna som gjort det enklare att söka och genomgå en skuldsanering.

– Det är bra att fler får en ny chans i livet, säger Matthias Blomberg, teamchef på Kronofogden.

Något som kommunalrådet Ulrika Jeansson (S) i Finspång, håller med om:

– Det känns mycket positivt att det blivit lättare att ansöka om skuldregleringen och det är säkerligen också orsaken till att så många fler Finspångsbor skickade in ansökningar i fjol till kronofogden.

– Dessutom kan jag lägga till att vi i kommunen ger stöd till de som kontaktar oss angående ansökningar om skuldsanering.

Vad är det som blivit lättare?

– Förr var man tvungen i sin ansökan, att skriva upp exakt lånesummor vid ett exakt datum och det var ganska komplicerat att skicka in en ansökan. Nu är det inte lika svårt, utan nu räcker det med att göra en uppskattning av sin ekonomiska situation och sedan åtar sig kronofogden att utreda läget mer i detalj.

– Och om man sedan fick en skuldsanering, skulle man själv klara av att betala olika skulder medan man numera skickar pengar till kronofogden, som sedan sköter avbetalningar av skulderna.

Så du ser mest positivt på ökningen av saneringsökningar i Finspång?

– Absolut, säger Ulrika Jeansson. Det känns bara bra om man ansöker om skuldsanering och på det sättet försöka få ordning på sina ekonomiska problem. Och vi tror också att det spridit sig, att det nu är lättare att ansöka om skuldsanering och det har gjort att ökningen av ansökningar ökat så pass kraftigt.

Förra året ansökte 970 personer i Östergötlands län om skuldsanering, jämfört med 516 under 2016. Det motsvarar en ökning med 88 procent, den högsta ökningen bland alla Sveriges län.

I landet som helhet kom det in cirka 19 000 ansökningar, jämfört med drygt 12 300 under 2016. Det motsvarar en ökning med 54 procent. Den stora ökningen hänger ihop med de nya skuldsaneringslagarna som trädde i kraft den 1 november 2016. Antalet ansökningar ökar i alla län. Den största ökningen finns i Östergötland, Värmland och Kronoberg.

– Man kan se skuldsanering som en ekonomisk rehabilitering, där någon som har haft skulder i många år får möjlighet att starta om med nya förutsättningar. Det är bra att fler nu får den chansen, säger Matthias Blomberg.

Men ökningen har samtidigt fört med sig långa väntetider för de som ansöker. För att hantera det ökade antalet ansökningar har regeringen tillfälligt utökat Kronofogdens anslag med 20 miljoner kronor per år under perioden 2017-2019, men myndigheten har ändå svårt att hinna med. För närvarande tar det cirka fyra och en halv månad innan handläggningen startar.

– Som det är nu får de sökande vänta allt för länge på sina beslut, säger Matthias Blomberg. Vi har effektiviserat handläggningen och vidtagit flera andra åtgärder, till exempel tagit in resurser från andra delar av myndigheten, rekryterat och förstärkt med extra personal. Men trots detta har vi svårt att säkra rimliga väntetider utan att riskera andra delar av vår verksamhet. Det kan tilläggas att Sverige har varit inne i en högkonjunktur. Om ekonomin försämras kan vi förmodligen förvänta oss ännu fler ansökningar, och då riskerar handläggningstiden att bli ännu längre än i dag.

Vid årsskiftet hade 1 364 östgötar en pågående skuldsanering.