– Kristina Lohman har hela tiden, sedan hon började sin tjänst, varit väldigt populär i det kommunala skolrådet. Hon har varit med varannan gång och varit kompetent och tydlig. Hon har förklarat vilka brister som kommit fram och vilka prioriteringar som ska göras framåt, säger Gabriel Olsson, engagerad förälder i kommunens övergripande skolråd.

Han har tidigare suttit i skolrådet som representant för Storängsskolan och har det senaste året varit med som representant från Svälthagsskolan.

– Att hon tvingats sluta förvånar mig oerhört. Kristina Lohman har hela tiden varit enkel och rak och kunnat ge bra svar på våra frågor. Jag har uppfattat hennes som positiv, driven och kunnig. Därför känns det beklagligt när en sådan kraft försvinner, anser Gabriel Olsson.

Det finns många i organisationen som har försökt få mer tydliga svar från kommundirektör Anders Axelsson vad det är som egentligen har hänt. Bland annat har förskolecheferna i ett brev krävt ett svar.

– Axelsson svarade kort och politiskt korrekt och tyvärr som vi hade förväntat oss, säger en av förskolecheferna som vill vara anonym.

Även Lärarförbundet i Finspång har försökt få en längre förklaring från kommundirektören.

– Vi har bara fått det politiskt korrekta svaret. Från Lärarförbundets sida tycker vi att samarbetet med både Kristina Lohman och de chefer hon har haft under sig har fungerat positivt. Så det känns inte bra att hon har fått sluta, säger Maria Klavestrand, vice ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning.

Blev det någon skillnad på arbetsklimatet efter att Kristina Lohman började sin tjänst?

– Ja, det började hända mycket mer. Det kändes som ett lyft. Hon tog verkligen tag i saker och kändes aldrig besvärad av det, berättar Klavestrand.

Stefan Carlsson (V) var utbildningsråd under den förra mandatperioden (2014–2018) och har haft mycket med Kristina Lohman att göra i den rollen.

– Hon har satt igång massor med nödvändiga och bra processer. Kristina har fått ihop sektorn på ett bra sätt och fokuserat på kvalitets- och resultatuppföljning. Enligt mig skulle hon ha fått fortsätta det arbete hon har påbörjat på ett så bra vis, säger han.

Carlsson berättar att han pratat med många personer inom skolvärlden i Finspångs kommun.

– Många är oförstående, ledsna och väldigt upprörda och kan inte förstå det som har hänt.