Trafikmätningar som Finspångs kommun genomfört under förra året visar att gällande hastighetsbegränsningar ofta överträds på Vallonvägen och Hyttvägen i centrala delarna av samhället.

– Det går för fort för många bilister och det är mycket trafik på dessa vägar och Lasarettsvägen. Det är 30-sträckor, men enligt våra mätningar är det många som inte håller hastigheten, betonar Joakim Joge, trafikingenjör i Finspångs kommun.

Resultaten visar att det är förhållandevis stora trafikmängder på dessa gator utifrån vad de är anpassade för och ett stort antal bilister väljer Lasarettsvägen och Vallonvägen för att ta sig mellan de östra och västra delarna av tätorten.

Artikelbild

| Vallonvägen är en smal väg som blivit allt mer trafikerad de senaste åren.

För att dämpa hastigheterna på dessa sträckor, samt säkra miljön för boende, gående och cyklister kommer hastighetsreducerande åtgärder genomföras på delar av Vallonvägen och Hyttvägen.

Från och med 28 maj placeras trafiköar vid tre platser på Vallonvägen och Hyttvägen.

– Trafiköar är flyttbara refuger som tvingar bilisterna att gå ner i hastighet. Du måste vänta på mötande fordon för att sedan kunna passera, informerar Joakim Joge.

Har det blivit en stor trafikökning på dessa vägar med tanke på att delar av Bergslagsvägen stängdes av för trafik i samband med bygget av vårdcentrum?
Artikelbild

| Trafikingenjör Joakim Joge skulle hellre se att bilisterna väljer riksväg 51 istället för Vallonvägen och Hyttvägen.

– Självklart är det så att trafiken flyttats. Vallonvägen och Hyttvägen är smala vägar som inte är anpassade för mycket trafik. Många har kontaktat oss om att det körs för fort i området. Alla dessa synpunkter om hastighetsöverträdelser skickas sedan vidare till polisen.

Kommunens uppmaning till trafikanter som färdas mellan östra och västra delarna av tätorten är att välja riksväg 51, vidare över Skutenbron.

Artikelbild

| Många bilister kör för fort på 30-sträckan på Hyttvägen.

– Många åker på Vallonvägen av gammal vana. I möjligaste mån skulle vi hellre se att bilisterna väljer riksväg 51 istället, säger Joakim Joge.

Digitala hastighetsskyltar som flyttas runt på olika platser i tätorten är andra åtgärder för att försöka dämpa bilförarnas hastighet.

Artikelbild

| Trafiköar ska placeras nära Majelden och Högby seniorboende.

Det är inte fastställt om trafiköarna ska vara en permanent lösning.

– Trafiköar är flyttbara, det kan hända att vi flyttar på dem vid behov. Vi ska göra utvärderingar och nya trafikmätningar under året. Då har vi fjolårets resultat att jämföra med, konstaterar Joakim Joge.