–  Kommer man som ny patient och inte tillhör de prioriterade grupper som vi har att förhålla oss till, måste vi hänvisa till någon av Folktandvårdens kliniker i Norrköping, säger klinikchef Gunvor Didrikson på Folktandvården i Finspång.

Orsaken till det ansträngda läget handlar i första hand om svårigheten att rekrytera tandläkare. Och så ser det ut runtom i hela landet.

– Det gäller nog alla vårdyrken i stort. Det är extra problematiskt när befolkningen blir allt äldre, det medför ett ökat vårdbehov. Sedan är det lättare att rekrytera till städerna än till glesbygden, det känner vi ju av här, fortsätter hon.

Gunvor Didrikson tillträdde i februari i år som klinikchef i Finspång men jobbade även här under 90-talet. Och skillnaden är mer än märkbar.

–  Då var vi ett 40-tal anställda, nu har antalet mer än halverats med tre heltidsanställda tandläkare och en på 40 procent. Vi skulle behöva rekrytera tre till för att möta behovet, säger hon.

Att antalet privattandläkare i Finspång också krympt rejält sedan 90-talet påverkar självklart också Folktandvården.

– Jag tror det fanns åtta privattandläkare då, nu är det väl bara en kvar. Det har vi märkt av, många har velat ställa sig i kö här, forsätter hon.

Men på Folktandvården i Finspång vill man vara ärlig med hur situationen ser ut, enligt Gunvor Didrikson.

– För att inte skapa långa köer, som kliniken inte har möjlighet att leva upp till, så hänvisas patienter till någon av klinikerna i Norrköping där de inte behöver vänta lika länge. Men vi är väl medvetna om att det leder till frustration hos patienterna och faktiskt även hos oss. Vi vill ju kunna erbjuda vård här, men nu går det inte, konstaterar Gunvor Didrikson.

Hon berättar om de prioriteringsdirektiv som Folktandvården har, baserat på politiska beslut.

– I första hand ska vi behandla akuta fall och barn. Eftersom den fria tandvården har förlängts upp till 23 år, blir ju den gruppen större. Vi ska också prioritera det förebyggande arbetet och de som är sjuka på olika sätt.

För att ytterligare råda bot på tandläkarbristen jobbar Folktandvården med att använda de olika yrkesgrupperna tandläkare, tandhygienist och tandsköterskor på bästa sätt.

– De får göra delar av varandras jobb, använda toppen av sin kompetens. På så sätt frigörs vårdtider, säger Gunvor Didrikson.