Söder om sjön, det är Hjälmaren som åsyftas och även om Östergötland och Finspång ligger söder därom kan det verka litet långsökt att blanda in östgötarna. Men det finns en liten rest av framför allt Finspång kvar. För tre år sedan gick BIKT (Bildkonst och hantverk runt Tisnaren) samman med SOS (Söder om sjön). Det gör att många östgötar som varit vana vid att ta en tur runt Tisnaren nu istället åker upp mot Högsjö och Vingåker.

Vi hittar också tre östgötska konstnärer bland de många namnen, Elinor Svensson från Simonstorp, Alain Duraffourd från Skedevi och Lena Rosén Schlaug från Byle.

De som ville besöka alla ateljéer och utställningar fick göra en rejäl tur runt om i Vingåker. Bara ett par mil från Lena Rosén Schlaugs hem ligger Berga Kulturkapell, en gammal baptistkyrka mellan Vingåker och Högsjö, som sedan några år fungerat som en samlingsplats för bland annat konst och musik.

Artikelbild

| Affär. Marie Rydgren Andersson, Katrineholm, men tidigare Gåsnäs i Regna, nöjde sig inte med att titta på tavlorna utan gick från Berga kulturkapell med en tavla av Lena Rosén Schlaug.

Lena Rosén Schlaug berättar om en fullständig invasion under fredagen. Det handlar om flera hundra.

Kanske var det vädret eller ett ökat konstintresse som ligger bakom.

Lena Rosén Schlaugs tavlor är som att färdas genom Sverige, med gamla hus och ladugårdar som förfaller.

– Man behöver inte åka till Grekland för att hitta motiv, de finns där du är och verkar. Jag bor på landet och har hus runt omkring mig.

Artikelbild

| Kyrksal. Nu ett kulturkapell, tidigare en kyrksal för baptisterna.

– Husen och ladugårdarna är en del av vår historia som håller på att försvinna. Det finns inga kor och inga människor kvar i flera av dem.

Många av hennes tavlor visar på hus som finns i verkligheten, andra bara i hennes hjärna, kanske en samlad bild av inspiration från olika håll.

Artikelbild

| Sjö. Alain Duraffourd från Skedevi fanns inte på plats i Berga kulturkapell, men väl hans tavlor. Bland annat denna med motiv Regnaren.

Lena Rosén Schlaug arbetar nu som vårdlärare i Nyköping tre dagar i veckan, med långa pendlarresor. För att få tid att ägna sig mer åt konsten har hon gått ner i arbetstid.

I Berga kulturkapell finns också tavlor av Alain Duraffourd, men tyvärr inte han själv. Han är på väg till Paris får vi veta. Tittar vi på hans meritlista har han utställningar i bland annat Monte Carlo, Tokyo, Kuwait och Saudiarabien. Nu får vi tyvärr inget svar på frågan hur han upplever konstrasten att ställa ut i en rött gammal kapell.

Artikelbild

| Internationell. Ann-Margret Eriksson och Lena Rosenberg, Katrineholm studerar Alain Duraffourds tavlor.

Besökarna runt om i kommunen kom både från närområdet och långväga.

– De första i morse var från Finspång, säger Lena Rosén Schlaug.