Det var torsdagen 28 februari som Kristina Lohman blev hämtad till ett möte med kommunledningen med kommundirektör Anders Axelsson i spetsen.

– Jag blev överrumplad över vad de hade att säga. Att jag och ledningen skulle ha olika uppfattningar gällande hur sektorn bör ledas och styras framåt var anledningen jag fick till mig. Beslutet kom hastigt och var inget jag var förberedd på, berättar Kristina Lohman.

Att Kristina Lohman slutat sitt uppdrag som utbildningschef kommunicerades sedan ut på kommunens intranät den 1 mars. Hon anställdes av Finspångs kommun i augusti 2017, med uppdraget att vända de dåliga skolresultaten i kommunen.

Artikelbild

| Kommunalrådet Ulrika Jeansson (S) är fåordig när det gäller att svara på varför Kristina Lohman tvingades lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan.

– Mitt uppdrag var tydligt, att öka elevernas måluppfyllelse, att göra skillnad och skapa hållbar kvalitet. Jag har under mina drygt ett och halvt år genomfört organisationsförändringar, rekryterat in nya skolledare och verksamhetschefer, arbetat bort viten från Skolinspektionen, påbörjat ett ingående och helt nödvändigt samarbete med social sektor med mera. Tillsammans har vi arbetat med att skapa en sammanhållen, kvalitetsfokuserad skolorganisation för barn och elevers lärande från förskola upp till gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Ett arbete som vi benämnt som vårt #tillsammansarbete, förklarar hon.

Har det varit många konflikter med kommunledningen eller i organisationen under förändringsarbetet?

– Förändring kräver tydlighet och friktion uppstår naturligtvis i vissa frågor, men jag upplever att det funnits god kommunikation och samarbete med alla involverade. Om verklig förändring ska ske behöver man våga vända på många stenar. Jag har hela tiden upplevt att jag haft organisationen med mig i arbetet. Sammantaget är jag verkligen stolt över det arbete som vi tillsammans genomfört. Resultaten började vända och vi är på rätt väg. Jag är därför uppriktigt ledsen över att ha fått lämna mitt uppdrag som jag har inspirerats av och trivts med. Men, jag respekterar givetvis den styrande politiska majoritetens och kommundirektörens beslut att vilja avsluta vårt samarbete.

Kristina Lohman har efter det abrupta avslutet med Finspångs kommun fått mycket stöd från tidigare kollegor.

Artikelbild

| Inte heller kommundirektör Anders Axelsson vill ge någon längre förklaring till Kristina Lohmans plötsliga sorti.

– Ja, och det värmer verkligen och betyder jättemycket. Jag har på olika sätt fått en fantastisk uppbackning från mina medarbetare. Jag önskar nu att organisationen ska få arbetsro igen, och bra förutsättningar i deras oerhört viktiga arbete.

Vad ska du göra nu?
Artikelbild

| Finspångs kommun har anställt en tillförordnad utbildningschef istället för Kristina Lohman. Dock ska Lohman ha lön med 75 000 kronor i månaden i 20 månader enligt det avsgångsvederlag som parterna kommit överens om.

– Själv behöver jag landa i detta, och givetvis återhämta mig, för att så småningom hitta ett nytt uppdrag. Ett uppdrag där jag återigen får arbeta tillsammans med kompetenta människor och leda verksamhet i utveckling för nutidens barn och framtidens vuxna, säger Kristina Lohman.

Kommundirektör Anders Axelsson och kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S) lämnar knapphändiga svar på våra frågor.

– Jag tänker inte uttala mig mer i ärendet än jag gjort tidigare. Anledningen till beslutet är att ledningen och Kristina Lohman har olika uppfattningar gällande hur sektorn bör ledas och styras framåt, säger Jeansson.

Inte heller kommundirektör Anders Axelsson vill förklara närmare varför Lohman plötsligt fick lämna sin tjänst.

– Nej, jag har inte mer att tillägga. Det handlar om olika syn på ledning, styrning och samspel.

Kristina Lohmans avgångsvederlag innebär att hon får sin månadslön, 75 000 kronor i 20 månader, sammanlagt 1,5 miljoner kronor.

– Vi har diskuterat med våra jurister och det är det normala när en kommun agerar som vi har gjort, förklarar Ulrika Jeansson.