– Vi började med det här 2018, det här är fjärde utbildningsomgången som vi har. Den här gången handlar det om en tvådagarsutbildning för skolpersonal och de som arbetar på fritidsgården. Utbildningen fokuserar på barn och ungdomar mellan 12 och 18 år, berättar Isabelle Vikström, vid centrala barn- och elevhälsan i Finspångs kommun.

Det är Isabelle som tillsammans med Ann-Charlotte Johansson Tolf håller i utbildningsdagarna som går under namnet ”första hjälpen till psykisk hälsa”.

– Isabelle och jag har gått en utbildning för att kunna bli instruktörer och nu utbildar vi ”förstahjälpare”. Forskning visar att personer som går den här utbildningen blir säkrare och kan lättare se symptom på psykisk ohälsa, förklarar Ann-Charlotte.

Artikelbild

| Isabelle Vikström säger att det är viktigt att våga bry sig och fråga hur det är, om man tror att någon mår psykiskt dåligt.

Att våga ta kontakt är viktigt om man misstänker att någon inte mår bra.

– Det har tidigare funnits en myt att man inte ska närma sig den som mår dåligt, att inte väcka den björn som sover. Den här kursen vill slå hål på de föreställningarna. Det är inte farligt att fråga och bry sig. Ju mer vi pratar om psykisk ohälsa desto mindre stigmatiserat blir det, säger Isabelle Vikström.

Att upptäcka psykisk ohälsa så tidigt som möjligt är förstås det optimala.

– Fokus på utbildningen är att deltagarna ska kunna upptäcka tecken på psykisk ohälsa, bemöta personer med psykisk ohälsa på ett bra sätt samt kunna hjälpa till med att slussa personen vidare till lämpligt stöd, förklarar Ann-Charlotte Johansson Tolf.

Artikelbild

| BLEUS - Så kan du göra för att hjälpa.

På utbildningsdagen varvas föreläsningar med grupparbeten och filmer.

Malin Goding, arbetar som skolkurator på Nyhemsskolan.

Artikelbild

| Malin Goding, skolkurator på Nyhemsskolan, berättar att så unga elever som 9–10 år mår dåligt av olika anledningar.

– Det är mycket psykisk ohälsa hos yngre barn. Allt ifrån 9–10 år och uppåt. Anledningarna är väldigt blandade. Det kan röra sig om kompisar och relationer. Att inte duga som man är, många har dålig självkänsla. I sjätteklass ska man betygsättas för första gången, vilket också kan skapa oro och stress. Att inte räcka till, säger hon.

Om det är mer psykisk ohälsa i Finspångs kommun än i andra jämförbara kommuner är svårt att säga.

Artikelbild

– Många uppfattar att den psykiska ohälsan ökar. Vi tror det här är rätt väg för att personalen i kommunen ska få bättre verktyg att kunna hjälpa, stötta och vägleda, konstaterar Isabelle Vikström.