Beslutet meddelades på kommunens intranät och där beskrivs det som ett gemensamt fattat beslut där både politiker och tjänstemannaledning deltagit. Några tydliga förklaringar till varför Kristina Lohman inte längre är önskvärd finns inte.

På intranätet anges bara att ledningen och Lohman har olika uppfattning om hur utbildningssektorn ska styras och ledas.

– Anledningen till beslutet är att ledningen och Kristina Lohman har olika uppfattningar gällande hur sektorn bör ledas och styras framåt, skriver kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S) i ett SMS till redaktionen.

Artikelbild

| Kristina Lohman

Ulrika Jeansson skriver också:

– Eftersom det är en fråga som rör enskild person, väljer jag att inte kommentera mer runt detta via media i det här läget.

På frågan hur länge Kristina Lohman får lön och med hur mycket svarar Jeansson:

– Det är inte klart. Jag hänvisar också de frågorna till kommundirektören.

Artikelbild

| Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S) är fåordig om varför utbildningschefen Kristina Lohman sparkas med omedelbar verkan.

Någon ersättare finns inte, därför tar kommundirektör Anders Axelsson över ansvaret tills vidare.

Kristina Lohman vill inte heller sprida något ljus över varför hon måste sluta.

– Jag har inga kommentarer, är hennes enda svar.

Hon rekryterades till Finspång sommaren 2017. Hon kom då från en tjänst som kultur- och utbildningschef i Vadstena. Innan dess har hon arbetat både som lärare och rektor. Rektorstjänsterna var på Ektorps­skolan och Carl Swartzgymnasiet i Norrköping. Hon har också arbetat i Flens kommun med skolutvecklingsprojekt.