Med den så kallade slyngplastik som kom för cirka två decennier sedan har problem efter ingreppen blivit lindrigare och ovanligare. Men när de ändå inträffar, och patienten klagar, rapporterar läkarna i många fall något annat, visar en registerstudie som tidningen refererar. I exempelvis 60 procent av fallen där kvinnan rapporterar allvarlig komplikation registrerar kirurgen i stället ingen komplikation.

En del kirurger uppfattar besked om en komplikation som en anklagelse, säger Eva Uustal, ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi (Sfog), till Dagens Medicin.
Det är farligt, för det utlöser en massa känslomässiga reaktioner. Det måste vi sluta med.

I bland annat USA har oklarheter kring komplikationer också resulterat i stämningar som fått företag att, för att undvika dyra rättsprocesser, dra tillbaka slyngor från marknaden.

Om det sker här är vi tillbaka på 1990-talet. Därför måste vi ta besked om komplikationer som lärdomar och inte som kritik och ha en öppen dialog med patienterna, säger Eva Uustal.

Enligt Uustal innebär rönen att statistiken över allvarliga komplikationer behöver justeras upp till mellan tre och fyra per 1 000 opererade – alltså inte fullt så sällsynt som man trott. Med mer rättvisande siffror föreslås nu flera åtgärder för att både vård och information ska kunna förbättras.