31 januari 2018 ska Fas 3 vara helt borta. Det i samband med att den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin förändrats. Förändringen innebär bland annat att systemet med olika tidsgränser för långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen tas bort. I stället ska alla få ett mer individanpassat stöd baserat på en arbetsmarknadspolitisk bedömning. Studier och praktik blir exempelvis tillgängliga för alla oavsett hur lång tid du varit arbetslös.

Extra växel under 2017

Nu visar statistik som sammanställts av Nyhetsbyrån Siren att avvecklingsarbetet tagit fart sedan förändringen inleddes tidigare i år. I landet har antalet platser i Fas 3 nästan halverats. Från ungefär 39 000 platser i januari till lite drygt 20 000 platser i juli. I Östergötland och Norrköping går minskningen lite långsammare. Här är minskningen ungefär en tredjedel på halvåret.

Artikelbild

| Nytt. – En del har varit utanför arbetsmarknaden över 750 dagar. Det är lång tid. Då kan det kännas tufft att hitta tillbaka till arbetsmarknaden, säger Inger Schroeder från Arbetsförmedlingen.

– Vi räknar med att arbetet med att ersätta platserna sätter fart under 2017. Svårigheterna kan vara att det finns personer i jobb- och utvecklingsgarantin som varit utanför arbetsmarknaden länge. För en del är det en process att tänka nytt. Att kanske fundera på att studera för att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Inger Schroeder, chef för Arbetsförmedlingen i Norrköping.

Positivt och negativt

Undersöker man siffrorna för Östergötland lite närmare är det på mindre orter som minskningen har gått snabbast. Men där är samtidigt antalet personer i Fas 3 redan få. Tittar man närmare på siffrorna för länets tre största kommuner Linköping, Norrköping och Motala kan man se en del skillnader. Men också likheter. Framför allt när det gäller Norrköping och Motala. Här har det funnits relativ många i Fas 3 och avvecklingen går i stort sett i samma takt. Det handlar om en minskning med 33 procent. I Linköping är takten lite snabbare på 40 procent.

– Förändringen upplevs som både positiv och negativ. Jag skulle säga att det beror på. För en del har det varit en trygghet att ha en plats att gå till och nu förändras det. Andra tycker att det är bra med en förändring där man upplever att man själv kan påverka sina möjligheter på arbetsmarknaden, säger Inger Schroeder.

"Övertygad"

För Arbetsförmedlingen innebär också förändringen en hel del nytt. Inger Schroeder är ändå övertygad att man löser avvecklingen av Fas 3 fram till slutdatumet 31 januari 2018.

– Utmaningen är att hitta bra insatser. Men jag är övertygad om att vi kan klara det, säger hon.