Medan USA i tisdags för första gången under Syriens inbördeskrig bombade jihadistgrupper i landet, förberedde amerikanska diplomater en annan sorts vapen: ett globalt förbud mot "terror-resor" för att strida utomlands.

USA:s president Barack Obama står personligen bakom ett resolutionsförslag som väntas presenteras vid ett särskilt möte för FN:s säkerhetsråd. Amerikanska tjänstemän har sagt att förslaget har stöd av tillräckligt många länder för att antas.

I ett tal till FN:s generalförsamling säger Obama att resolutionen måste följas upp med handfasta åtgärder.

Vaga ordalag?

Det USA-förberedda förslaget uppmanar alla länder att "förhindra och begränsa" rekrytering och all typ av stöd till krigare som reser utomlands i syfte att strida för terrorgrupper, skriver nyhetsbyrån AFP. Specifikt nämns jihadiströrelsen Islamiska staten (IS) och al-Qaida-grupper.

Ett utkast till resolutionen "uttrycker djup oro över det akuta och växande hot som utgörs av tillresta terroristkrigare".

Mer detaljerat beskrivs de som individer som reser till andra stater än där de bor eller har sitt ursprung för att "genomföra, planera, förbereda, eller delta i terroristhandlingar".

Att definitionen inte är smalare beror troligtvis på att det kan göra det lättare att få alla i säkerhetsrådet att enas, säger terrorexperten Peter Neumann till brittiska tidningen The Guardian.

Socialdemokrater stödjer

Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna, säger till TT att S stödjer att Sverige skriver under resolutionen. Hur Sverige sedan ska leva upp till resolutionens bokstav i praktiken är en senare fråga.

Under valrörelsen sade också dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt (M) att alliansen var öppen för att utreda frågan.

Ahlin säger sig förstå att FN-resolutionen blir "svår" i praktiken, men menar att också dagens lagstiftning är bristfällig.

Ett system som innebär att det är förbjudet att åka ut, att det krävs tillstånd för att åka ut, hade givit ett större nät att fånga upp personer med, hävdar han.

Mycket oklart

Men vem, vilket organ, som ska ge tillstånd har han ingen klar idé om.

Det föreslagna förbudet kan också hamna i konflikt med mänskliga rättigheter om fri förflyttning och föreningsfrihet, varnar Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet.

Mahmoudi jämför med en situation där någon redan har rest och faktiskt begått terrorhandlingar.