Översvämningarna i Bangladesh är de värsta på många år, enligt landets myndigheter som har öppnat fler än 1 000 tillfälliga härbärgen.

Men på grund av höga vattennivåer och bristande kommunikation har många människor svårt att nå dem, säger en tjänsteman i det översvämmade distriktet Bogra.

23 distrikt i norra och nordvästra delarna av landet har svämmats över på grund av de kraftiga regnen.

Många människor har i stället tagit sin tillflykt till vallar, tågspår och motorvägar, vilket har skapat stora problem i trafiken.

Även grannländerna Indien och Nepal har drabbats hårt av sommarens monsunregn. I den indiska regionen Assam har den översvämmade Brahmaputrafloden tvingat nästan sex miljoner människor på flykt, men regnet har nu börjat avta.

Totalt har hundratals personer har dött i Bangladesh, Indien, Nepal och Sri Lanka till följd av regnen.