Det är Norrköpings kommun som misstänker att det förekommer miljöbrott på ett lokalt företag. Genom åren har det enligt kommunen förekommit flera klagomål mot verksamheten på fastigheten, bland annat gällande röken från anläggningens panna.

I samband med ett inbokat tillsynsbesök vid företaget 2017 så fick kommunens representanter ett gott intryck av verksamheten.

Men redan dagen efter fick man in ett tips om att företaget saknade sophämtning och att allting i stället eldades upp i pannan. Tipsaren sade också att vatten från en stor tvättmaskin töms rakt ut på gården och att askan från pannan grävs ner eller dumpas ute i naturen. Tipsaren berättade också att det inför kommunens besök "gjordes en väldigt stor städning" vid anläggningen.

Artikelbild

| Ett Norrköpingsföretag åtalas för miljörbott och riskerar företagsbot på 200 000 kronor.

Ett par månader efter besöket utfärdade kommunen ett föreläggande om åtgärder och gick sedan vidare och brottsanmälde verksamheten.

Enligt åtalet har företaget släppt ut ämnen som "typiskt sett medför eller kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse".

Askan från pannan var förorenad av dioxiner och tungmetaller som bly, koppar, arsenik och zink. Vidare var både askan och marken förorenad med petroleumprodukter.

Totalt är det tre män från företaget som åtalas, varav två förnekar brott. En av männen erkänner att han eldat pannan, men inte vetat om att askan var giftig.

Artikelbild

| Askan ska enligt åtalet innehålla flera tungmedaller, exempelvis arsenik.

Kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål yrkar på att företaget ska betala en bot på 200 000 kronor då man inte gjort tillräckligt för att förebygga brottsligheten.