Detta presenterar Trafikverket i sitt förslag till nationell infrastrukturplan för åren 2018–2029, som lämnades över till Regeringen på torsdagen.

Ostlänken får en hel del fokus i förslaget. Höghastighetsjärnvägen föreslås byggas – och anpassas för tåg med en maxhastighet på 250 km/h i stället för 320 km/h.

Men förslaget innehåller även en rad andra möjliga investeringar, varav två större i Östergötland.

Den första är förbifarten för E22 i Söderköping.

Frågan om att dra om E22 förbi Söderköping för att komma bort från problemen med köer vid Göta kanal och genom Söderköping har diskuterats länge. Frågan har tagits upp och lagts på is flera gånger om, men nu föreslår Trafikverket att satsningen på en förbifart genomförs till en kostnad av 1,1 miljarder kronor. Bygget kan, enligt förslaget, påbörjas någon gång mellan 2021 och 2023.

Enligt planen ska E22 mot Söderköping från norr gå genom en passage under Göta kanal för att sidan fortsätta enligt en ny dragning väster om staden. Totalt ska knappt tio kilometer ny väg dras – och hastigheten på den sträckan ska vara max 100 km/h.

Delar av de 1,1 miljarder som satsas ska också gå till en ny sträckning av väg 210 söder om Söderköping – något som kallas för Skärgårdslänken. Dessutom tillkommer ett bygge av en cirkulationsplats, cykel- och gångvägar och ett antal trafikplatser.

Förslaget är Trafikverkets idé för hur man bör satsa. Regeringen kommer under våren att fastställa en plan för perioden, baserat på det förslag som lämnats, meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på en presskonferens på torsdagen. Han förklarade att Regeringen lägger 100 miljarder kronor mer på infrastruktursatsningar under den här perioden än vad man gjorde under den förra planperioden.

Totalt sett omfattar förslaget 622,5 miljarder under den aktuella perioden. Av dessa ska 333,5 miljarder kronor gå till utveckling av infrastrukturen, dessa pengar ska alltså inte gå till underhållsarbete.