En grupp stormjägare väntar i boken på att en mer kraftfull och våldsam tornado än vad som någonsin tidigare har skådats, F6, ska slå till. Tornados brukar klassificeras enligt Fujita-skalan, eller Fujita-Pearson skalan, i en skala F0 till F5. Skalan baseras på hur mycket skada en tornado medför, inte dess storlek eller hastighet. F0 medför små skador och vindhastigheten inuti tornadon är ungefär 17,9 till 32,5 m/s. F2 har ofta vindhastigheter mellan 50,5 och 70,5 m/s och orsakar ansenliga skador. Förödande skador fås vid en F4 tornado med 92,5 till 116,6 m/s i vindhastighet. I teorin har F6 en vindhastighet mellan 142,6 och 169,4 m/s vilket skulle ge oförställbara skador, men används inte av den amerikanska National Weather Service eftersom så kraftiga tornados aldrig dokumenterats och är väldigt osannolika. Den högsta uppmätta vindhastigheten är 135 m/s. Den uppmättes i Oklahoma, USA den 3 maj 1999. Den dagen förekom 76 tromber i Oklahoma, varav flera av kategori F5. 47 människor dödades och ca 900 skadades. En liknande skala finns för orkaner kallad Saffir-Simpson skalan.