Det var förra året som öborna på Torrö fick en brandspruta i gåva av räddningstjänsten i Valdemarsvik. Tanken med gåvan var att öborna skulle kunna agera som ett första brandförsvar, vid händelse av brand, i väntan på att räddningstjänsten från fastlandet kommer ut. Nu, ett år senare, har man fgortfarande inte kunnat ta brandsprutan i drift.

Anledningen är att den hjulbaserade brandsprutan måste stå på högst åtta meters avstånd från vatten samtidigt som den kräver ett vindskydd. För att öborna ska kunna få den att fungera krävs först en dispens från strandskyddet och ett bygglov för vindskyddet. Att ansöka om detta skulle enligt öborna kosta omkring 20 000 kronor. Kjell Turesson, som är säsongsboende på ön, är en av initiativtagarna bakom brandsprutan och han tycker att dialogen med kommunen har gått trögt.

– Det hela är fullkomligt orimligt, vi gör ju en samhällsnytta. Jag tycker att kommunen borde stå för ansökansavgiften ur ett säkerhetsperspektiv. Vid händelse av brand kan det på en bra dag ta upp emot en timma för brandkåren att komma ut till ön, säger Turesson.

Vi försökte nå Valdemarsviks kommun för en kommentar kring ärendet. Vikarierande kommundirektör, Marie Schmid, berättar att chefen för samhällsbyggnadsenheten är på semester för tillfället och att det därför inte går att få någon utförlig kommentar kring brandsprutan. På Torrö finns det cirka tio åretruntboende och på sommaren vistas det ibland upp emot 100 personer där samtidigt.