Näringslivet och offentliga aktörer får nu ett tillfälle att träffas på ett sätt som flera aktörer har efterfrågat. Östgötamedia arrangerar tillsammans kommunerna, Östsvenska handelskammaren och Region Östergötland två dagar av nätverkande aktiviteter på Kolmårdens djurparks konferensanläggning.

– Det finns 200 platser och det är nu 150 anmälda. Vi har representanter från storindustrier som Saab, Toyota, Siemens och Holmen på plats. Och vi har två bra föreläsare, Anna Felländer och Marcus Oscarsson. Och så blir det underhållning med soulsångaren Eric Gadd, säger Jessica Stille på Östgötamedia.

Kommungränser är inget som näringslivet lägger någon större vikt vid. Och tanken med East Sweden business meeting är att sänka trösklarna ytterligare mellan Linköping och Norrköping.

Artikelbild

| Huvudföreläsare. Anna Felländer.

– Det är klart att vi redan samarbetar, men vi noterar att det inte finns ett sådant här sammanhang där man kan gå på djupet och också träffa näringslivet och diskutera regionala frågor, säger Pia Carlgren, näringslivschef på Linköpings kommun.

I Linköpings kommuns nya näringslivsstrategi framgår att Linköping ska ha en tydlig regional position. Från Linköpings kommun kommer ett tiotal personer att vara med.

– Det handlar om både politiker och tjänstemän, KS-ordföranden Kristina Edlund (S) kommer att närvara, säger Pia Carlgren.

Är det några frågor som ni behöver fokusera på?

Artikelbild

| Konferencier. Linda Nyberg.

– Arbetskraftsbristen i länet är ett exempel. Det finns jobb, men det saknas arbetskraft som kan ta dem, säger Pia Carlgren.

Region Östergötland skickar också ett tiotal tjänstemän och politiker till konferensen.

Artikelbild

– Vi har ju det regionala tillväxtansvaret i Östergötland. Att skapa den här sortens arenor är viktigt. Det är också roligt att det är ganska lätt att alla aktörer är på tårna och att sådana här arrangemang blir till. Sedan får vi utvärdera efteråt om detta var rätt form, säger Andreas Capilla, utvecklingsdirektör på Regionen.

Vilka utmaningar finns det i länet?

– Väldigt mycket är fantastiskt här. Men vi har sociala utmaningar. Vi har massor av arbetskraft att ta tillvara på med nysvenskar som kommit till oss de senaste åren.

Norrköpings näringslivschef, Pontus Lindblom, anser också att kompetenförsörjningen är den största frågan.

– Den har vi på agendan hela tiden. Vi måste också skapa strategier för en kommande lågkonjunktur. Norrköping och Linköping är draglok i regionen. Vi måste tydliggöra vårt samarbete och det här är ett sätt. Vi måste också stötta de mindre kommunerna och vi ska fortsätta att jobba tillsammans för stora etableringar i länet.

– Men sedan är det viktigt att vi levererar. Efter det här mötet måste det bli något av det också, säger Pontus Lindblom.

Johanna Palmér, vd på Östsvenska handelskammaren, tror starkt på det här sammanhanget:

– Näringslivet tycker att det här är bra. Företagen behöver träffa offentliga sektorn och diskutera.

Behövs det middagar och events för att detta ska bli av?

– Jag anser det. Framgång beror på vilka man känner och vad man kan. Det är när man sitter under avslappnade former som man lär känna varandra, säger Johanna Palmér.