Smedjans dag och Regnamarken har i många år arrangerats på samma dag. Någon konkurrens upplever inte arrangörerna utan att man istället gynnar varandra. Det samma gäller Hävla kvarn som också håller öppet och i år kan 120-årsjubilera. Tredje generationens mjölnare Lars Ericsson kommer att guida runt.

För Smedjans dag kom eldningsförbudet som ett stort orosmoln. Ingen tjärbränning, inga kolbullar. Men förbudet hävdes och Leif Sundeblad är glad för det. Ingvar Köhler kan göra sina kolbullar.

– Däremot kommer vi inte att kunna värma järnet när vi ska köra smälthammaren. Husen är för torra efter sommarens värme. Vi vågar inte tända elden inomhus.

Men den kraftfulla hammarens dunkande kommer man ändå att få uppleva.

Egentligen skulle härden och gnisterhuset ha varit renoverade, vilket hade gjort det möjligt att visa hela tillverkningsprocessen, men en akut renovering av räckhammaren kom emellan.

– Nu dröjer gnisterhuset ytterligare ett par år, säger Leif Sundeblad.

Men spånhyveln kommer att vara igång, liksom flottningen. Jussi Sivho kommer att visa hur gamla tiders meterhuggning gick till och vid arbetarbostaden Grålus blir det guidning.

Från Regna Rödakorskrets får vi veta att Regnamarken kommer att vara sig lik.

– Det blir mellan 50 och 60 knallar, säger Thord Pettersson, marknadsansvarig.

Som vanligt håller man till i hembygdsparken vid Regna hembygdsförening. Uppskattningsvis burkar där trängas omkring 4 000 personer under den här marknadslördagen.