Nyligen blev Östgötatrafikens upphandling av färdtjänst och sjukresor klar. Taxibils dotterbolag Östgöta Taxi AB och Taxi Finans i Östergötland AB kör redan en stor del av den särskilda kollektivtrafiken och närtrafiken i Östergötland.

Nu utökas deras uppdrag med fler körningar i Motala under en sexårsperiod räknat från 1 juli nästa år. Det nya avtalet innebär att Östgötatrafiken disponerar fordonen under bestämda tider i stället för resa för resa och kan använda bilarna även i annan trafik än färdtjänst och sjukresor. Östgötatrafiken tar också över ansvaret för planeringen av resorna från entreprenörerna.

– Vi är fullständigt övertygade om att det blir bättre än vad det har varit hittills. Det gör det tryggare för de som beställer färdtjänst och sjukresor och det ger oss entreprenörer mer säkerhet, säger Emir Sobo, vd för Taxibil i Östergötland AB.

Hela upphandlingen handlar om totalt närmare 280 miljoner kronor per år under sex års tid. Taxibils anbud svarar för omkring 70 procent av den summan.

Östgöta Taxi och Taxi Finans i Östergötland vann upphandlingen i sex av tio områden. De bägge bolagen har lagt mångmiljonbud på samma områden, där buden endast skiljs åt med omkring 30 000 kronor samtidigt som de är flera miljoner lägre än konkurrenterna.

I ett område i Norrköping skiljer det närmare sju miljoner kronor mellan Taxibils bolag och närmaste konkurrent, Vikbolands taxi.

– Det är affärshemligheter som jag inte vill kommentera. Vi har inte lagt några skambud. Vi kan lägga våra bud eftersom vi har en stor etablerad flotta i hela Östergötland med hundratals förare. Vi har fordon och verkstäder och då blir det helt andra kostnader än för den som behöver investera på nytt.

– Det här är ett väldigt viktigt avtal för oss, vi sysselsätter väldigt många förare och har på så sätt försökt säkerställa så att vi får avtalet. Det var som en extra säkerhet för oss.

Han räknar med att behöva nyanställa hundra förare fram till 1 juli nästa år och att investera i 150 nya fordon för att klara kraven i det nya uppdraget. Redan nu står den offentligt upphandlade trafiken för närmare 75 procent av de bägge taxibolagens verksamhet.

– Den andelen kommer att öka ytterligare efter 1 juli nästa år. Så det är klart att hade vi inte vunnit upphandlingen hade det påverkat företaget väldigt negativt, säger Emit Sobo.

Slutliga avtal skrivs efter den 1 juni, så fram till siste maj kan tilldelningen av trafiken komma att överklagas.