Enligt Länsstyrelsen i Östergötland finns mer än 600 områden som innebär mycket stor risk eller stor risk för miljön och/eller människors hälsa.

För att uppnå miljömålet krävs en högre åtgärdstakt än i dag och länsstyrelsens uppgift är att se till att det blir verklighet.

– Ett viktigt och meningsfullt arbete. Varje insats kommer miljön till nytta. Dock får man var ödmjuk inför uppgiften då det är mycket pengar det handlar om och det ligger nog i sakens natur att vi och företagen inte alltid är överens om beloppens storlek, säger Karin Sigvardsson, miljöskyddsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Flera områden har åtgärdats av ansvariga företag eller med hjälp av statliga medel, men mycket arbete återstår. Åtgärdskostnaden för varje område rör sig om många miljoner kronor.

Huvudprincipen är att den som orsakat en förorening också ska åtgärda föroreningen, men flera av föroreningsskadorna har skett för så länge sedan att företagen endast behöver bekosta en del av åtgärden.

Hur stor andel ansvariga bolag till slut får stå för får tiden utvisa.

Bland de 20 mest allvarliga områdena återfinns bland annat Gusumsån, Reijmyre Glasbruk och Fiskeby Bruk.