Eller rättare sagt; det är kommuner, föreningar och organisationer som är så dåliga att länet hamnat på en föga imponerande bottenplacering på Arvsfondens lista för sökta projektpengar. De sökta projektpengarna förra året motsvarar 13 kronor per östgöte. Att jämföra med bästa kommunen – Gotland – som fick 101 kronor per gute.

Arvsfonden ger finfina möjligheter att söka pengar för att utveckla verksamheter som är riktade mot barn och unga, både med och utan funktionshinder samt till vuxna personer med funktionshinder. Förra året fick Östergötland 5,8 miljoner och det var 11 miljoner mindre än 2016.

Varför Östergötland är så usla på att söka pengar kan inte Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden, säga.

Artikelbild

| Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden, tycker att det är viktigt att hela Sverige finns representerat i de projekt man delar ut pengar till.

– Nej, det är frågan. Vi är till för hela Sverige och därför gör vi en projektbarometer för att följa om det finns områden i landet som inte har några projekt, och då försöker vi göra något åt.

Kommuner är också välkomna att söka, men måste göra det i samarbete med en förening eller organisation.

Två östgötaprojekt fick tillsammans 5,8 miljoner 2017. Det ena – Likaolika – hade Funktionsrätt Östergötland sökt och fått lite drygt 2 miljoner för. Koll på jobbet hette det projekt som Byrån mot diskriminering sökt och fått cirka 3,8 miljoner kronor för att utveckla. Utöver det har Stadsmissionen nationellt – men som också märks i Östergötland – fått drygt 2,4 miljoner för ett projekt riktat mot personer med beroendeproblematik som är utsatta för våld i nära relationer.

Sex gånger om året kan man söka pengar. De organisationer som är flitigast att söka är framförallt idrottsföreningar.

Så kom igen nu Östergötland; SÖK!