Hawa Ahmed

 

Varför tror du att du vann?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad händer nu?

 

 

Så du överger Norrköping?