Det är vårdnadshavaren till en flicka som tidigare bodde på HVB-hemmet som nu har berättat om händelsen för boendet, som ska ha ägt rum 2016. Flickan har uppgett att hon blivit sexuellt trakasserad av extrainsatt personal på boendet.

Boendet som i sin egen utredning inte kan påvisa vad som faktiskt har skett, menar att det ändå är rimligt att tänka att flickan har upplevt en otrygg situation på hemmet. De skriver dessutom att händelsen har påverkat hennes behandling på ett negativt sätt.

Efter anmälan har boendet sett över rutiner för introduktionen av timvikarier. Det innebär att man ska säkerställa att nyanställda känner till verksamhetens rutiner, samt att man ska ge information om respekt för kroppslig integritet mot de boende på hemmet. Man har även kommit fram till att vid tillfällen då det behövs komplettera grundbemanningen ska det så långt som möjligt vara ordinarie personal som känner den berörda personen på boendet som ska arbeta närmast personen.

Händelsen är polisanmäld.