Är du för eller emot nolltaxa på spårvagnar och bussar i Norrköping?

 

- Jag tror inte att vi har råd att förverkliga det i närtid.

 

Är du för eller emot att begränsa biltrafiken i city?

 

- Begränsa, men inte förhindra helt. Vi har en mycket miljövänlig kollektivtrafik, men för att få en riktigt bra innerstadsmiljö måste vi minska luftutsläppen. Bättre bränslen bidrar, men jag tror att det krävs andra åtgärder också.

 

Vilka naturvärden tycker du kan användas för vägar, bostäder, industrier?

 

- En av Sveriges stora fördelar är att vi har gott om plats. Självklart ska naturvärden värderas högt, och det finns utrymme att bygga utan att ta i anspråk de mest unika områdena.

 

Är du för eller emot att Hyresbostäder säljer ut en större del av sitt fastighetsbestånd?

 

- Ska vi kunna erbjuda bra bostäder och ha en mångfald av alternativ måste det finnas ett kommunalt bostadsbolag. Dessutom är Hyresbostäder ett mycket välskött företag och då ska man vara rädd sälja ut något som fungerar väl.

 

Är du för eller emot att privata företag kan göra vinst på skola, vård och omsorg som finansieras med skattemedel?

 

- Inser svårigheterna att lagstifta, men jag tycker vi ska sträva efter att alla pengar som satsas inom vård och skola också används till just det.

 

Vill du se kommunalskatten oförändrad, höjd eller sänkt?

 

- Oförändrad. Jag tror vi klarar välfärden med oförändrad skatt. Men det förutsätter att staten höjer statsbidraget i takt med tillväxten.