Enligt Yngve Hamnerius, professor vid Chalmers tekniska högskola, riskerar halva Dalarna att bli utan tv.