Havs- och vattenmyndigheten varnar nu och försöker tillsammans med länsstyrelsen i Östergötland minimera spridningen.

Vandrarmusslan, cirka fyra centimeter stor, förökar sig raskt och hämmas inte av att det blir trångt. Det finns bestånd med upp till 10 000 musslor per kvadratmeter. Musslan kommer egentligen från Kaspiska havet och dök upp 2012 i Bråviken utanför Norrköping.

"Vi är oroade för effekterna när vandrarmusslan etablerar sig i Motala ström och i Göta Kanal. Här kan den lätt sprida sig till stora delar av södra Sverige och det finns mycket slussar och andra konstruktioner som kan få problem", säger Erik Årnfelt, vattenekolog vid länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.