Påmåndag eftermiddag hålls ett extra kommunstyrelsesammanträde med en punkt på dagordningen; köp av glasbruksfastigheten i Rejmyre.

Advokatfirman Delphi i Linköping som kommunen anlitat har uppfattningen klar och motsätter sig affären.

”Från juridisk synvinkel måste vi avråda från att genomföra fastighetsförvärvet. Detta bland annat mot bakgrund av den uppenbara risk för att mycket kostsamma saneringar/avhjälpande åtgärder beträffande de miljö-skador som belastar fastigheten kan drabba Finspångs kommun, frågan om förvärvet är förenligt med kommunalrättsliga principer och statsstödsregler, osäkerheten om ny ägare kan bedriva verksamheten vidare med mera.

Det finns även en rad andra frågetecken och osäkerhetsfaktorer, till exempel pantbrev som förkommit, brist på garantier och möjlighet att kräva ersättning vid garantibrist i överlåtelse-avtalet och osäkerhet beträffande fastighetens skick i övrigt”, skriver advokat Cecilia Lundh.

Saneringskostnaden av den gamla deponin beräknas grovt till mellan 50 och 100 miljoner kronor. Kommunen riskerar att få betala 30 procent av totalkostnaden.

Reijmyre Glasbruk försattes i konkurs för några veckorsedan.

17 medarbetare berörs. Konkursförvaltaren har en ny ägargrupp på gång som dock inte vill köpa glasbruksfastigheten. Eventuellt köper kommunen byggnaden för 700 000 kronor och låter kommunala Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) hyra ut den.