Det konstaterade LiU-professorn Maria Huge-Brodin på konferensen E-day i Linköping under onsdagen, med utgångspunkt från Agenda 2030 om hållbar energi för alla. Ett brännhett ämne är just nu logistik, alltså bland annat hur saker transporteras från producent till kund.

– Den starkaste drivkraften är kunderna, hur och vad de efterfrågar. De kan beställa transporter från ett företag som gör aktiva miljöval och det kommer att leda till minskade utsläpp och effektivare energianvändning.

Maria Huge-Brodins undersökningar bland transportföretagen och kunderna visar på en intressant vändning:

– Logistikföretagen ligger i snitt över nivån på olika miljökrav som kunderna efterfrågar. Alltså är transportföretagen inte så tröga på miljöfrågor som många tror. Men det är kunderna som styr utvecklingen, säger Maria Huge-Brodin.

En uppgift som framgick under föredragen var att kommuner är sämre än näringslivet på att eftergranska om kunden levt upp till kraven i olika upphandlingar om transport. Många kunder undviker också att knyta upp sig på längre avtal med transportföretagen, utan avtalar kanske per transport. Bristen på långsiktighet gör det då svårare för företagen att gå längre när det gäller omställning till olika miljövänliga alternativ.

Under E-day diskuterades också omställning till andra bränslen som eldrift, etanol och biogas.

– Alternativen finns där. Mycket handlar om att faktiskt använda dem, säger Maria Huge-Brodin.