Kungens besök den 26 september går i bostadsbyggandets tecken.

Visiten inleds i den nybyggda stadsdelen Vallastaden i Linköping där kungen tas emot av landshövding Carl Fredrik Graf och borgmästare Helena Balthammar. Under en promenad mellan klockan 10.00 och 11.30 ska kungen få bekanta sig med den uppmärksammade stadsdelen som ju invigdes med Sveriges största bo- och samhällsexpo under förra året.

För den som gärna vill få en skymt av hans majestät sker samlingen vid Hugo Theorells gata 2, bryggan vid Broparken, utanför Sankt Kors kontorslokaler.

Artikelbild

| Bild från april 2015, då kungen besökte de elefanter han fått i gåva från den thailändske monarken Bhumibol 2004.

Under promenaden ingår förevisning av arkitektur och "Stångåstadens Drömlägenhet".

På Campus Norrköping välkomnas kungen efter lunch av kommunfullmäktiges ordförande Louise Malmström.

På schemat står information om stadens nya stadsdel "Inre hamnen" och verksamheten vid Portalen, som handlar om att få ut fler människor i egen försörjning.

Ett samtal om hur man kan skapa boendemiljöer för alla grupper i samhället ska hållas med företrädare för Linköpings universitet, länsstyrelsen Östergötland, Norrköpings kommun, bostadsföretag och Hyresgästföreningen.

Mötet hålls på Norrköpings beslutsarena, en mötesplats som i stället för skriftliga underlag använder en visualiseringsplattform där olika typer av information kan åskådliggöras, jämföras och diskuteras samtidigt.

Kungens östgötadag avslutas med ett besök på Visualiseringscenter C där det blir visning av Earth Autopsy och VR-upplevelse på cykel i Inre hamnen.