Cirka 150 personer samlades i Olaiparken till manifestationen som gick under parollen "för religionsfrihet och ett öppet samhälle".

Talare var bland andra biskop Martin Modéus, Zekerijah Cajlakovic, imam vid den Bosniska Islamska församlingen i Norrköping, Lars Stjernkvist (S) kommunalråd och Karin Jonsson (C).