LÄS MER: 120 läkare kräver svar från ledningen.

Vi har tidigare berättat om specialistläkare och bakjoursgrupper inom internmedicin som slagit larm om vårdplatssituationen på US i Linköping. Häromveckan skrev 120 läkare från 13 olika verksamheter på US ett gemensamt brev till regionledningen där de krävde kraftfulla åtgärder.

Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör som hoppat in för Ditte Persson Lindell som är tillförordnad regiondirektör, vill dock inte kalla det för något uppror.

Artikelbild

| Oppositionsråd. Politikerna måste ta mer ansvar, anser Marie Morell (M), andre vice ordförande i regionstyrelsen.

– Nej, jag ser det mer som att man känner en djup oro och tar ett stort ansvar. Det är därför det här brevet kommer och vi tar det här på största allvar.

– Vi är alla oroliga. Vi har inte varit i en sådan här situation tidigare med den här allvarlighetsgraden, varken här i Östergötland eller i landet ,att vi har haft så svårt att rekrytera och ha tillräcklig kompetens för att ha våra vårdplatser öppna.

Letar efter lösningar

Ledningen inom Region Östergötland försöker nu hitta både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att ha vårdplatser öppna och bemanna sommaren. Man tittar bland annat på hur andra regioner har gjort.

– I det ligger det också att se om det finns beslut som kan behöva omprövas som har tagits tidigare utifrån en annan situation. Det kan till exempel kan handla om beslutet att sätta stopp för hyrsjuksköterskor, säger Lena Lundgren.

En annan lösning är att se om sjuksköterskor kan vidareutbildas på halvtid i stället för idag då många studerar på heltid.

De 120 läkarna har krävt att de ansvariga svarar på vilken vård som ska bort. Det är inte bara en fråga för tjänstemannaledningen, enligt Marie Morell (M), oppositionsråd:

– Det är frågor som vi politiker måste svara på. Vi kan inte hela tiden skyffla över ansvar på tjänstemännen och verksamhetschefer. Vi måste sätta oss i hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen och fundera på hur vi ska prioritera.

Kallar det inte för uppror

Mats Johansson (S), ordförande i regionstyrelsen tar situationen på allvar men tycker att många frågor ska lösas inom verksamheten.

– I det här läget handlar det om att hitta goda, praktiska lösningar och det bygger på att man har en god kunskap om verkligheten inom verksamheten.

Tycker du att det är upprorsstämning?

– Nej, jag tycker man vittnar om att vi har en bra dialog.

Var det rätt att fasa ut hyrpersonal i den takt som beslutats?

– Ja, men om konsekvenser blir att vi tvingas stänga vårdplatser, då måste vi hitta andra lösningar eller ha en annan takt.

Läkarföreningen: "Det är upprorsstämning."