Var det den ostraffade 24-åringen från Mullsjö som mördade paret Lekander i en villa utanför Mantorp? Eller kan det ha varit någon annan? Den frågan måste nu Linköpings tingsrätt besvara.

Under den sista rättegångsdagen i säkerhetssalen blev det tydligt att det finns två helt oförenliga versioner om vad som egentligen skedde den 11 juni förra året.

Kammaråklagare Helene Gestrin och målsägandebiträdet Elisabeth Massi Fritz anser att det är bevisat att det var 24-åringen – och ingen annan – som först tejpade offren och sedan skar halsen av dem.

Advokat Henrik Lindblom argumenterade dock för att det inte alls går att utesluta att det gick till på det sätt som 24-åringen påstått – nämligen att det var två andra män, som han inte velat namnge, som utförde dådet, medan han själv bara hjälpte till med tejpningen.

För tingsrättens del handlar det nu huvudsakligen om att bedöma 24-åringens trovärdighet. Både åklagaren och målsägandebiträdet betonande i sina pläderingar att 24-åringen bevisligen inte är främmande för att ljuga.

– Han är utomordentligt skicklig på att stänga av och fortsätta ljuga, sa Massi Fritz.

– Hans berättelse är inte av särskilt trovärdigt slag, sa Gestrin, som menade att 24-åringens berättelse är en ren efterhandskonstruktion som han skapat genom att ta del av den färdiga förundersökningen.

Åklagaren kunde på onsdagen lägga fram ett nytt bevis som möjligen gör att 24-åringens trovärdighet skadats. I sitt förhör under rättegången påstod den åtalade att han hade burit ett par gröna gymnastikskor när han befann sig i makarnas Lekanders hus. Polisen har dock, med hjälp av ett kvitto, kunnat visa att 24-åringen köpte de gröna gymnastikskorna först en tid efter dubbelmordet. 24-åringens fann sig dock snabbt i situationen och försökte övertyga rätten om att han kan ha misstaget sig på vilka skor han egentligen bar.

Kammaråklagare Gestrin yrkade i sin plädering på att 24-åringen ska dömas till livstids fängelse. Detta med hänsyn till brottets grova karaktär och att det riktade sig mot två försvarslösa personer i deras eget hem.

Artikelbild

| Handbojor. När 24-åringen förds in i säkerhetssalen var han belagd med handfängsel. Till höger i bild ses advokat Henrik Lindblom.

– Morden måste ha inneburit en påtaglig ångest och rädsla. De har blivit överfallna i sin bostad, det är inget kortvarigt händelseförlopp, sa åklagaren och fortsatte:

– För brott av det här slaget finns bara två straff att välja på, det är antingen rättspsykiatrisk vård eller livstids fängelse.

Artikelbild

| Brottsplats. Den 12 juni förra året hittades det mördade paret i detta hus utanför Mantorp.

Samtliga inblandade parter verkade vara överens om att det är lämpligt att låta 24-åringen genomgå en stor rättspsykiatrisk undersökning innan dom faller. Även Frivården, som fört samtal med 24-åringen, delar den uppfattningen. Det är dock endast tingsrätten som kan fatta ett sådant beslut – och innan beslutet kan fattas måste domstolen först komma fram till om 24-åringen ska betraktas som skyldig eller inte.

– Om det finns rimligt tvivel ska åtalet för mord ogillas, sa advokat Lindblom, som även krävde att hans klient ska försättas på fri fot.

Artikelbild

| Intresse. Under samtliga fem rättegångsdagar har det varit fullt på åhörarläktaren i säkerhetsssalen.

Rättens ordförande, rådmannen Jim Karlsson, förklarade att rättens ledamöter redan under onsdagen skulle ha en första överläggning. Men först på torsdagen kommer rätten att meddela om 24-åringen ska fällas eller frias för dubbelmordet. Under torsdagen meddelas också vilket datum domen faller. I väntan på beslut ska 24-åringen sitta fortsatt häktad.