– Klimatkrisen är en existentiell fråga som handlar om mänsklighetens överlevnad – och även om världen kanske inte går under så kommer vi att ställas inför oerhörda utmaningar, säger Björn Wiman.

På torsdag möts han och biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka för ett samtal lett av Max Wahlund om oro och hopp. Wiman tror att det religiösa språket kan hjälpa till att inpränta allvaret i krisen och fylla ett tomrum.

– Klimatkrisen är något som många känner en maktlöshet och rädsla inför. Även om vi upplever oss som så sekulära så tror jag att kyrkan och religionen, med sin tusenåriga erfarenhet av att tala om just den här typen av existentiella frågor, har en viktig roll att spela, säger Björn Wiman som nyligen gav ut boken "Sent på jorden – 33 tankar om världens största nyhet", en krönikesamling med texter om klimatkrisen.

Linköpings stift bedriver ett omfattande miljö- och hållbarhetsarbete sedan flera år tillbaka och har ett uttalat mål att inte bidra till den globala uppvärmningen. Biskop Martin Modéus håller med Björn Wiman om att kyrkan kan göra ännu mer.

– Vi behöver ge språk och rum för hopp. Det är extra viktigt i en tid när optimismen sviktar. Vi ska inte uppmuntra till falsk optimism, läget är mycket allvarligt. Men kyrkan kan ge perspektiv, säger Martin Modéus.

Samtalet börjar klockan 19.00.