Det är riksdagen som har beslutat att utöka antalet tjänster som är godkända för rutavdrag – avdraget som ger rätt till skatteavdrag på 50 procent av arbetskostnaden vid anlitandet av hushållsnära tjänster.

Från och med den 1 augusti är det tillåtet att göra avdrag för flytthjälp. Men det har också blivit tillåtet att dra av för installation och underhåll av datorn och tv-apparaten. Dessutom har antalet godkända trädgårdstjänster – som röjning av sly, stubbfräsning samt fällning av buskar och träd – utökats. Här nedan kan du ta del av alla förändringar.

Rutavdraget infördes 2007 och sedan tidigare har det bland annat varit tillåtet med avdrag för barnpassning och städning. Men reglerna ändras med jämna mellanrum så det gäller att hänga med i svängarna. Sedan årsskiftet är det inte längre tillåtet att dra av för läxläsning och matlagning. Regeringen har även minskat maxbeloppet för tillåtna rutavdrag till 25 000 kronor per person och år för personer som inte fyllt 65 år.

Här följer de nya reglerna, enligt Skatteverket:

Trädgårdstjänster

Sedan tidigare ger häck- och gräsklippning, krattning och resning av ogräs rätt till avdrag. Nu ger även följande arbeten rätt till avdrag: Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar, röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning, kompostering och ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Följande kringtjänster ger inte rätt till rutavdrag: Bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten, plantering av nya växter och träd, rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign samt kostnader för maskiner som till exempel traktor och skylift.

Flyttjänster

Exempel på flyttjänster som ger rätt till rutavdrag: Flytt av bohag mellan bostäder, flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten, packning och uppackning, lastning, lossning eller annat iordningställande för transport samt arbetstiden för transporten. Däremot ger inte kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinhyra rätt till rutavdrag. Arbetskostnaden måste särredovisas på flyttfirmans faktura.

It-tjänster

De nya reglerna innebär att vissa it-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad.

Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smarttelefoner och spelkonsoler, kringutrustning som stödjer it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare, dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning. Även enklare rådgivning och handledning kommer att ge rätt till rutavdrag.

Däremot omfattas inte arbete med utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar, programmering, reparation eller annat arbete i utförarens verkstad, handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.