Både uppsägningar och störningar har blivit allt vanligare ärenden när medlemmar ringer in till föreningens jurister för att få hjälp.

– Vi har märkt att klimatet på bostadsmarknaden har blivit hårdare. Hyresvärdarna vet att de enkelt kan få nya hyresgäster och många hyresgäster är rädda för att bli uppsagda. Bostadsbristen gör också att man tränger ihop sig vilket kan leda till att grannar känner att de blir störda, säger P-G Nyström, chefsjurist på Hyresgästföreningen, region Sydost.

Hyresgästföreningen Sydost, där Östergötland ingår, har sammanställt de nya siffrorna för sin region och jämfört med de tidigare åren. Antalet uppsägningsärenden ökade med 48 procent jämfört med 2015, från 140 till 207 stycken. Antalet störningsärenden ökade med 44 procent under samma period, från 138 till 199 stycken, enligt Alexandra de León, föreningens kommunikatör och bostadspolitiskt ansvarig för Sydost.

Trenden i regionen gäller i högsta grad även Östergötland där föreningens jurister har märkt en betydlig ökning av störningsärenden och uppsägningar.

– Man kan bli uppsagd på grund av att man stört grannarna, men det krävs tydliga bevis för störningarna. Det är viktigt att veta att man som hyresgäst alltid har rätt att protestera mot en uppsägning. En hyresgäst har i normala fall besittningsskydd, vilket innebär att hyresgästen har rätt att bo kvar i sin bostad. Hyresvärden får då gå vidare till domstol där man prövar ärendet, säger P-G Nyström.

Enligt honom påverkar bostadsbristen även hyresvärdars toleransnivå.

– Den stora bostadsbristen har gjort att många hyresvärdar har en lägre toleransnivå gentemot sina hyresgäster och är snabbare än tidigare på att skicka uppsägningar. De vet att en ny hyresgäst snart flyttar in, säger P-G Nyström.