Hemvärnet levererade 244 000 tjänstetimmar förra året, vilket är ett rekord. Hemvärnets musikkår spelade när rikshemvärnschefen gjorde entré och öppnade det så kallade medinflytandetinget för de östgötska bataljonerna. Stefan Sandborg inledde med stort beröm:

– Rekordet beror förstås på de fantastiska insatserna under de svåra skogsbränderna i somras. Och era insatser vid oljesaneringen på ostkusten.

Men sedan blev han snabbt allvarlig, regeringens försvarsberedning kommer med sin rapport i maj i år. Ett vikigt underlag för nästa års försvarsbeslut. Och där kommer Hemvärnet att omfattas.

Artikelbild

| Rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg, kom till Linköping och Flygvapenmuseum för att möta hemvärnsoldaterna i Östergötland. Till höger syns överstelöjtnant Ulf Heineman vid Helikopterflottiljen ansvarar för utbildningen av Hemvärnets två bataljoner i länet.

– Beredningen vet att anledningen till att vi kan ge bra stöd till samhället är att vi är tränade för att agera i väpnad strid. Vi kan ta befälet, bygga logistik och göra riskbedömningar. Men det vore förödande om vi skulle dimensioneras för att släcka bränder. Det är i grunden räddningstjänstens jobb, sa Stefan Sandborg.

Det finns 22 000 hemvärnssoldater i Sverige, 1 250 i Östergötland, och behovet att rekrytera fler är stort. De senaste åren har man börjat tala om ett nytt beredskapsläge. Det handlar om för civil beredskap som naturkatastrofer, men också om ett militärt hot som förändras. I dag kan det handla om cyberattacker, eller obemannade farkoster som ställer till oreda.

Vad behöver ni?

– Säkerhetsläget har förändrats och vi behöver uppgradera hemvärnskåren. Det behövs ekonomiska resurser och vi behöver modern utrustning och materiel. Bland annat måste vi höja vår mörkerförmåga. Och vi behöver rekrytera många fler, svarar Sandborg.

Artikelbild

| Rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg, kom till Linköping och Flygvapenmuseum för att möta hemvärnsoldaterna i Östergötland.

Hemvärnet ska inom 24 timmar kunna rycka in och utföra skyddsuppgifter, övervakning och bevakning samt stödja samhället vid påfrestande situationer som naturkatastrofer och liknande. Hemvärnssoldaterna tränas också i vapenhantering och kan få skyddsvaktutbildning eller specialistuppgifter inom bland annat sjukvård. I Östergötland finns två bataljoner med sammanlagt 1 250 soldater.

– Hemvärnet är snabbt på plats och har god lokalkännedom. Vårt arbete frigör förutsättningar för Försvarsmaktens andra stridsförband att kunna agera. I Östergötland finns en mängd objekt att skydda kopplade till flyg, marin och sensorkedjor. Hemvärnet är väl tränat för att kunna lösa det här, säger Stefan Sandborg.

Stefan Sandborg tog över rollen som rikshemvärnschef. Han har en lång karriär inom militären och har tidigare varit brigadchef. För honom själv var det lite extra speciellt att komma till Linköping.

– Jag inledde min karriär på Livgrenadjärregementet I4 i Linköping. Jag är uppvuxen här och har släkt och sommarstuga i Östergötland.