Shanazi arbetar mot hedersförtryck och våld. Organisationen utbildar killar och tjejer med nära koppling till hederskulturer, för att ändra deras syn på sig själva och hjälpa dem att påverka människor omkring dem. Shanazi ingår i utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun.

Shanazi startade med att utbilda killar men utbildar numera även tjejer. I urvalsprocesserna har HoshiKafashi tvingats säga nej till flertalet tjejer, och även killar, som sökt – efter att det avslöjats att ungdomarna lever i en hederskontext, som gör att de inte har utrymme att leva på ett förändrat sätt så som Shanazi förespråkar.

– Det är viktigt att tjejerna inte själva lever i en hedersstruktur, då blir de dubbelt utsatta genom att vara med hos oss, säger HoshiKafashi.

Många tjejer med invandrarbakgrund är inte medvetna om vad de utsätts för, konstaterar HoshiKafashi.

– Tjejerna tänker på hedersförtryck som tvångsgifte eller könsstympning. Men när vi här ställer frågor om hur deras vardag ser ut, så visar det sig att en del tjejer inte får välja sina vänner, inte får välja sina kläder, tvingas gå hem direkt efter skolan och hjälpa till i hushållet, de får inte umgås med killar eller vara med i fritidsaktiviteter, säger HoshiKafashi.

I torsdags rapporterade redaktionen om att 17 elever saknas i Linköpings grundskolor efter sommarlovet, elever som kan ha förts utomlands mot sin vilja för att giftas bort eller uppfostras i hemlandet.

Skolpersonal måste vara mycket uppmärksam på tecken på hedersförtryck och risken att barn förs bort, understryker HoshiKafashi:

– Om ett barn försvinner får skolan inte ge sig, skolan måste söka efter föräldrarna och fråga var barnet är, och våga göra en orosanmälan till socialtjänsten. Barn ska inte kunna föras ut ur Sverige och försvinna!

Hedersförtryck och hedersvåld drabbar även pojkar. Också killar förs utomlands mot sin vilja, konstaterar HoshiKafashi. Visserligen har män fördelar i hederskulturer. De har större frihet, kan räkna med att bli uppassade av mödrar och systrar och har mer att säga till om.

– Men killar används som övervakare och utses till att straffa sina systrar eller kvinnliga kusiner. Och de tvingas också gifta sig mot sin vilja. Jag är övertygad om att många killar vill säga ifrån i sina familjer men de vet inte hur, säger HoshiKafashi.

Hedersförtryck definieras av FN som en traditionell familjeideologi, där flickors och kvinnors sexualitet och familjeroll är starkt kopplade till familjens heder eller skam. Familjemedlemmar, släkt eller andra i en klan, en utvidgad familj, står för förtrycket eller våldet.

HoshiKafashi beskriver hedersbegreppet som mycket starka krafter.

Minskar kraften i och med att en familj lämnar hemlandet och bor i Sverige?

– Nej. Det spelar ingen roll var i världen man befinner sig, rykten om vad en person gör eller hur hon uppträder kommer fram i alla fall. Fadern eller andra män i familjen kan inte bara strunta i det, de måste visa att de agerar för att kontrollera flickorna och kvinnorna, säger HoshiKafashi.

Hur ska man kunna bryta så starka krafter som du pratar om?

– Genom att vi som bor i Sverige inkluderar de nya människor som kommer hit. Vi ska förklara att här finns välfärd och trygghetssystem, att det här är ett individualistiskt land där ingen är beroende av någon annan för att överleva, där alla har rättigheter och rätt att göra egna val om hur man vill leva. Och berätta om barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Och så gör HoshiKafashi ett tillägg:

– Och utgå inte ifrån att alla invandrare ägnar sig åt hedersförtryck. Många tar avstånd från det här!

Många etniska svenskar kommer aldrig i kontakt med hedersförtryck eller våld. Varför ska ”vanligt folk” bry sig om den här frågan?

– För att vi bor här tillsammans. Det här är ett problem som vi har tillsammans.

Vad händer om man inte agerar mer kraftfullt mot hedersförtryck?

– Då blir det som en burk med sill som får stå och bli gammal. Innehållet börjar ruttna och lukta ännu mer.