Anmälningarna ligger på Bertil Ericssons bord i Norrköping. Han är förundersökningsledare och säger att anmälningarna kommer att utredas.

– Men det är omöjligt att säga när det kommer igång, det kan komma prioritetsärenden emellan, säger han.

LÄS MER: Han blåste änkling på 190 000 kronor

Han vill inte berätta hur många anmälningar det finns eller vad de gäller – förundersökningssekretess råder.

Varför tar det tid innan ni börjar utreda?

– Det är en jättehög inströmning av ärenden och vi har inte folk så vi hinner med. Men hur det ska lösas måste nog Jan Staaf svara på, säger han.

Jan Staaf är chef för utredningssektionen i polisområde Östergötland och även han konstaterar att antalet bedrägerier ökar samtidigt som det saknas utredare.

– Vi har ett enormt inflöde. Brottsligheten har flyttat från tillgreppsbrott till bedrägeri och vi har väl inte riktigt hunnit med att växla över resurserna. Vi har haft lite otur i Östergötland också, det är flera poliser som valt att söka andra jobb. Vi har satt igång en rekryteringsprocess men den tar lite tid, säger Jan Staaf.

Det finns ytterligare ett skäl till att utredningar tar tid. Polismyndigheten har haft svårt att samordna anmälningar som görs i olika städer. Marcel Dubecki är aktiv på Blocket och reser över Sverige för att göra sina affärer. Hans offer finns både i Ludvika och Stockholm och det har tagit tid innan någon kopplat ihop dessa anmälningar.

– Vi är medvetna om vår oförmåga där, det har vi uppmärksammat. Redan på måndag drar regionens brottssamordningsverksamhet igång. Det innebär att det kommer att sitta sex personer som ska se kopplingar mellan olika ärenden, även om de kommer från andra delar av landet. De ska också besluta vem som ska utreda.

Har detta problem berott på er organisation eller har det berott på att era system är svåra att överblicka?

– Det har varit både och. För bara ett par år sen så var inte vårt system sökbart över hela landet, men det är det sen ett par år. Nu är det mer av att anamma en ny arbetsmetod, säger Jan Staaf.

LÄS MER: Marcel Dubecki medger affärerna

En av dem som lurats av Marcel Dubecki hade svårt att få göra anmälan när han ringde polisen. Två gånger blev han nekad att anmäla med hänvisning till att det inte begåtts något brott. Den frågan är egentligen inte Jan Staafs ansvar men han svarar ändå:

– Jag kan väl säga att polisen bör ta upp anmälan och därefter får förundersökningsledaren göra en bedömning av om det är ett brott eller inte. Självklart ska man få göra en anmälan, säger Jan Staaf.