Under måndagen fattade Länsstyrelsen Östergötland beslut om att tillåta en fastighetsägare i Linköpings kommun att fälla fem spetshjortar. Emil Brangenfeldt, vilthandläggare på länsstyrelsen berättar att det från 1 januari i år är tillåtet att på eget initiativ fälla årskalvar av dovhjort. Därför har ansökan som fastighetsägaren skickat in blivit beviljad för just fem spetshjortar. Fastighetsägaren har i en skrivelse till Länsstyrelsen Östergötland uppgett att dovhjortarna orsakat stora skador på främst spannmålen, men också på skogsplanteringar.

– Eftersom torkan lett till en brist på föda i skog och mark har dovhjortarna sökt sig till fastighetsägarens grödor, säger Emil Brangenfeldt.

Fastighetsägaren har försökt skrämma iväg hjortarna vid flera tillfällen, utan önskad effekt. Därför har ägaren beviljats skyddsjakt eftersom det inte anses finnas någon annan lämplig lösning för att komma till rätta med problemet.