Trädet föll rakt över gatan, och lade sig över den Mörnerska släktgraven. På plats är det svårt att visuellt avgöra om något har gått sönder, eftersom trädets lövverk täcker en stor del av släktgraven. Redaktionen söker ansvariga på griftegården.

Graven är nog lite speciell för många, den har en stark lokalhistorisk koppling. Här vilar en lång rad personligheter i den Mörnerska släkten. Linköpings stift pekar ut släktgraven som "av särskilt intresse". Därför finns även en historieskrivning till graven, som besökare på kyrkogården kan följa. Hampus Didrik Mörner, avliden 1816, var på den tiden en av stadens främsta donatorer och skänkte gården Hunnebergsgatan 21 till en stiftelse som beredde rum för fattiga. Och den så kallade "kungamakaren" Carl Otto Mörner (1784-1868) är förstås riksbekant. Det var han som lanserade marskalken Bernadotte som kronprins vid riksdagen i Örebro 1810.

Överste Hampus Mörner gjorde staden en stor tjänst genom att 1862 sälja sin trädgård för 750 riksdaler. På så vis tillkom Trädgårdstorget.

Artikelbild

| Trädet föll över gatan på kyrkogården och landade över Mörners släktgrav.

På Stora torget i Linköping finns för övrigt en restaurang med namnet Överste Mörner, sedan 1990-talet.