Under högstadiet led Julia Malinowski av ätstörningar som ledde till tre månaders sjukskrivning. Samtidigt hade Jennifer Palmquist en ohanterlig prestationsångest. Pressen att få bra betyg kombinerat med hård träning vid sidan av studierna blev för mycket.

I dag går de på gymnasiet tillsammans och driver UF-företaget We Talk UF som en del av studierna. Med sina föreläsningar hoppas de att unga ska våga prata med varandra om psykisk ohälsa. Under sin sjukskrivning sa Julia till sina klasskompisar att hon hade lunginflammation. Hon skämdes för mycket för att berätta om sina ätstörningar.

– Målet är att skapa en öppenhet om ämnet. Det är så tabubelagt att man inte pratar så mycket om det idag. Ingen ska behöva skämmas över att må dåligt, säger de.

Affärsidén är att hålla föreläsningar på högstadieskolor men också hos företag där vuxna bland annat ska lära sig se varningssignaler hos unga i sin närhet. För att nå ut till så många som möjligt tar de inte så mycket betalt av skolor, det är föreläsningarna hos företag de tjänar pengar på. Med hjälp av en forskare på Karolinska Institutet tar de del av forskning och statistik inom ämnet för att lära sig så mycket som möjligt.

– Vi går visserligen igenom lite fakta men vi är inga experter. Primärt handlar föreläsningarna om våra egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Statistiken är viktig men vi tror det ger mer om folk får höra våra berättelser.

Företaget drivs under ett läsår innan det måste avvecklas i slutet av skolåret. Jennifer och Julia kan dock se framför sig att fortsätta föreläsa och förmedla insikter kring psykisk ohälsa även efter studenten.

– Det handlar om att sätta rimliga krav på sig själv och inte jämföra sig med andra. Man måste acceptera att man inte är bäst på allt, det vill vi förmedla.