Läs mer: Se hela direktrapporten från tisdagen i rättegången

På tisdagen förhördes, på kammaråklagare Helene Gestrins begäran, en rad vittnen. Bland annat hördes en svärson till paret Lekander som kom till huset strax efter det att dubbelmordet uppdagats.

– Mitt första intryck när jag kommer in i köket är att här ligger mina svärföräldrar mördade, sa svärsonen, som intygade att varken Ann-Christine Lekander eller Tor Lekander hade några fiender.

– Det fanns inget som oroade dem.

Artikelbild

| Säkerhetssalen. På tisdagen fortsatte rättegången mot den åtalade 24-åringen.

En rättsläkare vittnade i detalj om de skador som offren hade. Slutsatsen var att såväl tejpningen som knivvåldet var dödande.

På eftermiddagen kom rättegången – åter igen – att handla om 24-åringens psykiska hälsa och hans fantasier om att döda. En kvinna, som tidigare varit engagerad i organisationen Missing people, berättade att hon år 2014 deltog i sökandet efter den då tillfälligt försvunne 24-åringen. När hon under sökandet fick kontakt med honom berättade han att han hade tankar på att mörda.

– Han var rädd att han skulle göra slag i saken med sina tankar, sa vittnet och fortsatte:

– Det var så mycket hat i det han sa.

Artikelbild

| Intresse. Under de fyra förhandlingsdagarna har samtliga åhörarplatser i rättssalen varit upptagna.

På onsdagen, som är den sista förhandlingsdagen i Linköpings tingsrätt, kommer mycket fokus att ligga på 24-åringens psykiska problem. Såväl åklagaren, som målsägandebiträdet och försvarsadvokaten ska hålla sina pläderingar. De bägge förstnämnda tänker yrka på att 24-åringen ska dömas för två fall av mord. Advokat Henrik Lindblom planerar att argumentera för att bevisningen är otillräcklig för en fällande dom och att 24-åringen därför ska frikännas för mord.

Redan under onsdagen förväntas Linköpings tingsrätt ta ställning till om 24-åringen ska betraktas som skyldig eller inte. Sannolikheten är hög för att domstolen – om den finner 24-åringen skyldig – kommer att besluta att en stor rättspsykiatrisk undersökning ska göras.

Artikelbild

| Dubbelmordet utanför Mantorp.

– Först ska rätten ta ställning till om det föreligger övertygande bevisning. Om den gör det kommer det falla sig naturligt att besluta att en rättspsykiatrisk undersökning ska göras, sa Henrik Lindblom när vi intervjuade honom.

Kammaråklagare Helene Gestrin delar advokatens uppfattning.

– I ett fall av det här slaget, med den typ av våld som vi har sett och den typ av psykisk ohälsa vi har sett, kommer det bli självklart att lyfta frågan om det ska göras en rättspsykiatrisk undersökning, sa åklagaren och fortsatte:

– Jag tänker inte motsätta mig det.

En rättspsykiatrisk undersökning tar vanligen en månad att genomföra. Den misstänkte undersöks av en grupp som består av rättspsykiater, psykolog, socialutredare och omvårdnadspersonal. Uppgiften är att – genom främst samtal och observationer – ta reda på om den misstänkte led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks. Om så anses vara fallet överlämnas personen vanligen till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Alternativet vid ett så allvarligt brott som ett dubbelmord är sannolikt endast fängelse på livstid.