De östgötska kvinnorna är bäst i Sverige att föda vaginalt. Tre av hundra får förlossningsskador som kräver operation och 80 procent av förstföderskorna får någon form av bristning. På fredagen presenterade Socialdemokraterna hur förlossningsvården ska utvecklas ytterligare om de vinner valet. För informationen stod Linköpings borgmästare Helena Balthammar (S) som för första gången kandiderar till regionfullmäktige och som står överst på Linköpings valsedel.

– Östergötland är ledande på flera områden inom förlossningsvården. Vi var först i landet med screening av havandeskapsförgiftning. Vi har störst andel kvinnor som har en vaginal förlossning för vi vet ju riskerna om man blir tvungen att genomgå kejsarsnitt. Vi tror att vi kan göra mycket mer och genom de kunskaper vi har i Östergötland så kan vi sprida den till övriga landet, säger Helena Balthammar.

Det nya nationella kompetenscentrumet ska ha fokus på diagnostik och behandling av missade förlossningsskador. Redan i dag är Universitetssjukhuset ett nationellt centrum för Vulvacancerkirurgi. Dessutom är det tack vare starka och engagerade krafter på US som det sedan 2014 finns ett nationellt bristningsregister och en webbaserad bäckensmärtutbildning för vårdpersonal som ska förebygga förlossningsskador.

Artikelbild

| Helena Balthammar (S) lovar en bättre förlossningsvård om hennes parti får regera i höst.

– Vi har den kompetens i Östergötland som inte finns på andra håll i landet. Ett nytt nationellt centrum kommer locka fler att vilja jobba inom förlossningsvården, säger Helena Balthammar.

Under mandatperioden har målet varit att utbilda 68 nya barnmorskor och hittills har 42 utbildat eller påbörjat sin utbildning.

Finansieringen av det nya kompetenscentrumet ska göras genom att använda en del av de 1,8 miljarder kronor som regeringen tidigare öronmärkt till kvinnosjukvård och som för Östergötland gett 40 miljoner kronor.

Under den gångna mandatperioden har 22 miljoner kronor avsatts till förlossningsvården i regionen, varav 10 miljoner har gått till fler vårdplatser inom neonatalvården, 12 miljoner kronor till barnmorskor, tre miljoner kronor till förebyggande arbete mot förlossningsskador.

Parallellt med vallöftena ligger det stora sparpaket som den styrande koalitionen införde före sommaren där kvinnosjukvården skulle spara 18 miljoner kronor.

– Ja, det är inte förändrat. Det är utifrån att vi måste hålla en budget som vi har tagit. Men de här nationella medlen kommer också hjälpa verksamheten framåt med nya investeringar.