De satt med i den styrande majoriteten under åren 2006–2014 och då tog de bort en ganska populär schemamodell, den som kallas tre-tre. Den innebär tre dagars arbete följt av tre dagars ledighet. På den punkten har de ändrat sig.

– Vi omprövar vår inställning och öppnar för att införa flera olika arbetstidsmodeller och vi vill också höja OB-tillägget för de anställda, säger Marie Morell gruppledare för Moderaterna i Region Östergötland.

Den stora frågan för Moderaterna är dock vårdköer och speciellt köerna inom ögonsjukvården.

– Just när det gäller ögonsjukdomar så är Östergötland bland de sämsta, vi hör ofta klagomål när vi är ute bland folk. Det är vårt stora problemområde, säger Fredrik Sjöstrand (M).

Orsaken till köerna är främst att det saknas läkare.

– Det verkar som om de flyttat till Jönköping för det är dit patienterna tvingas åka, säger Fredrik Sjöstrand.

Men vad är problemet med att patienterna också åker till Jönköping?

– Tänk dig att du är 85 år, du ser dåligt, du kanske inte har anhöriga och du måste ta dig dit själv, svarar Marie Morell.

De senaste fyra åren har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna styrt Region Östergötland tillsammans. Marie Morell och Fredrik Sjöstrand vill gärna ta över efter valet och för att övertyga väljarna pekar de på vårdköerna.

Deras lösning blir att införa det som kallas Vårdval. Det innebär att privata aktörer tillåts öppna kliniker och dessa betalas då av Region Östergötland. Vårdval finns redan när det gäller vårdcentraler – där styr nationell lagstiftning. Utöver detta har Region Östergötland släppt in privata aktörer inom hudsjukvård, öppna vuxenpsykiatrin och hörselvården.

Genom att göra på samma sätt inom ögonsjukvården skulle det finnas fler arbetsgivare att välja mellan för läkarna och det skulle enligt Marie Morell vara positivt.

– Vi tror att det skulle locka fram dem som lämnat yrket för att de vill ha en annan arbetsgivare, säger hon.

Fredrik Sjöstrand och Marie Morell tar ögonsjukvården som exempel eftersom det just nu råder kö där. Samtidigt är vården en stor apparat. I statistiken finns 31 medicinska eller kirurgiska specialiteter, majoriteten når målen, men 11 av dem klarar inte målet när det gäller kötid. (Siffrorna gäller april)

Ögonsjukvård, öron-näsa-halssjukvård, ryggkirurgi och plastikkirurgi är de som har längst kötid för ett första besök.